סקירה שבועית (זהר ליבוביץ) 23.2.15 - השוק שורי, אך איני מוצא סימנים תומכים להצטרף כעת?

One comment on “סקירה שבועית (זהר ליבוביץ) 23.2.15 - השוק שורי, אך איני מוצא סימנים תומכים להצטרף כעת?”

צרו קשר

1599-5000-20
zohar@zohartrade.com
לחי 31 בני ברק
Digital Workshop
Powered by: Simply
envelope-omap-markerfacebook-squarephonecross
Share This